Uvjeti korištenja

I Uvod

Dobro došli na web-stranice Bodega Vitamins & Minerals (www.vitaminia.hr) u vlasništvu tvrtke Vitaminia d.o.o., u nastavku teksta “Stranica”. Ovaj sporazum o uvjetima korištenja (“Sporazum”) utvrđuje sporazum između Vitaminia d.o.o. i svakog korisnika (“vi” ili “korisnik”) uređujući korištenje Stranice s vaše strane. Stranica se može koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje a prema pravilima i odredbama navedenim u ovom Sporazumu. Molimo pažljivo pročitajte ovaj Sporazum prije korištenja Stranice. Koristeći Stranicu, obvezujete se poštovati uvjete sadržane u ovom Sporazumu. Ukoliko se ne slažete sa uvjetima sadržanim u ovom Sporazumu, ne smijete pristupati niti na drugi način koristiti ovu Stranicu. Tijekom korištenja određenih usluga ili kupovinom putem Stranice, postajete predmetom bilo kojih objavljenih smjernica ili politika primjenjivih na te usluge ili kupovine koje mogu biti objavljene s vremena na vrijeme. Sve takve smjernice ili politike su ovime uključene pozivanjem na ovaj Sporazum.

II Nezdravstveni savjeti

Ova stranica nije namijenjena pružanju zdravstvenih savjeta, dijagnoza ili tretmana. Proizvodi, informacije, usluge i ostali sadržaj koji se pruža kroz Stranicu, (izravno ili posredno) od strane nutricionističkih profesionalaca, pružaju se samo u informativne svrhe.
Informacije pružene putem ove Stranice uključujući informacije vezane za medicinska i zdravstvena stanja, proizvode i tretmane, često su pružene u sažetku ili zbirnom obliku. Ponavljamo, one nisu zamjena za savjete vašeg medicinskog osoblja ili za bilo koje informacije sadržane na etiketi ili pakiranju bilo kojeg proizvoda.
Ne smijete koristiti informacije ili usluge sa ove Stranice za postavljanje dijagnoze ili tretmana bilo kojeg zdravstvenog problema ili za prepisivanje bilo kojeg lijeka ili tretmana. Uvijek konzultirajte svog liječnika i pažljivo pročitajte sve informacije na etiketi ili pakiranju proizvoda, prije korištenje bilo kojeg lijeka ili dodatka prehrani, biljnog ili homeopatskog proizvoda, prije početka bilo koje dijete ili programa vježbanja ili prije usvajanja bilo kojeg tretmana za neki zdravstveni problem. Svaka osoba je drugačija i način na koji reagirate na određeni proizvod može biti bitno drugačiji od načina na koji drugi ljudi reagiraju na dotični proizvod. Također konzultirajte svog liječnika po pitanju bilo kakvih interakcija između bilo kojeg lijeka koji trenutno koristite i dodataka prehrani.

III Kupovina

Ukoliko kupujete putem ove Stranice, vaša kupovina će biti podložna Uvjetima kupnje, koji su ovdje uključeni kao dio ovog Sporazuma. Molimo pročitajte Uvjete kupnje prije obavljanja kupovine. Podnošenjem informacija o plaćanju u vezi sa takvom kupovinom, obvezujete se na naše Uvjete kupnje.

IV Privatnost

Korištenje ove Stranice je podložno uvjetima Zaštite privatnosti, koja je ovdje uključena kao dio ovog Sporazuma. Molimo pažljivo pročitajte uvjete Zaštite privatnosti. Služeći se ovom Stranicom obvezujete se na uvjete Zaštite privatnosti. Zadržavamo pravo, a vi nas ovlašćujete da koristimo informacije o vašem korištenju ove Stranice i druge osobne informacije pružene s vaše strane u skladu sa uvjetima Zaštite privatnosti.

V Izjava o odricanju odgovornosti

Sadržaji na Stranici objavljuju se u dobroj namjeri te se Vitaminia d.o.o. odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati zbog, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje ove Stranice. Razumijete i slažete se da koristite Stranicu na vlastitu odgovornost. Informacije na Stranici dane su "onakve kakve jesu" te Vitaminia d.o.o. ne daje nikakva jamstva, izričita ni implicirana, uključujući, bez ograničenja, sva implicirana jamstva vezana uz mogućnost prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili povrede prava. Vitaminia d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu cjelovitosti, točnosti, pravovremenosti, dostupnosti, funkcionalnosti i usklađenosti s primjenjivim zakonima. Koristeći Stranicu, prihvaćate rizik da informacije možda nisu potpune, da nisu točne ili da neće zadovoljiti vaše potrebe.
Ova Stranica može sadržavati podatke i informacije kao i linkove do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati i nad čijim sadržajem Vitaminia d.o.o. niti može imati nadzor ili bilo kakav utjecaj. Vitaminia d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući odgovornost od točnosti, potpunosti i dostupnosti sadržaja na Internet stranicama trećih osoba.
Ni Vitaminia d.o.o. ni naši davatelji sadržaja nisu odgovorni za eventualnu štetu ili ozljedu nastalu zbog pristupa ovoj Stranici, nemogućnosti pristupa Stranici ili oslanjanja na informacije koje se na njoj nalaze. Vitaminia d.o.o. odriče se svake odgovornosti za izravnu, neizravnu, slučajnu i posljedičnu štetu, naknadu štete u svrhu kazne, posebne i druge štete, štete nastale zbog propuštenih prilika, gubitka prihoda ili pak za bilo koji drugi gubitak ili štetu. Ovo ograničenje obuhvaća također štete i viruse koji mogu utjecati na vašu računalnu opremu.
Vitaminia d.o.o. se odriče svih jamstava bilo koje vrste, izraženih ili podrazumijevanih, uključujući sva podrazumijevana jamstva u odnosu na proizvode i usluge navedene ili kupljene putem Stranice. Bez ograničenja na općenitost navedenog, Vitaminia d.o.o. se izričito odriče svake odgovornosti za neispravnost proizvoda ili njegovu nedjelotvornost, pritužbe koje proizlaze iz normalnog korištenja, pogrešnog korištenja proizvoda, zlouporabe, izmjene proizvoda, nepravilnog odabira proizvoda ili nepoštivanja tiskanih uputstava.
Vitaminia d.o.o. ni pod kojim uvjetima nije odgovorna za bilo koju štetu bilo koje vrste koja proizlazi u vezi sa korištenjem ili nemogućnosti korištenja Stranice, uključujući odgovornost (I) kao objavljivač informacija, (II) kao preprodavač bilo kojih proizvoda i usluga, (III) za bilo koje neispravne proizvode, (IV) za bilo koje netočne informacije, (V) za bilo koje neovlašteno korištenje ili otkrivanje vaših transakcija ili podataka, (VI) za tvrdnje ili zaključke bilo koje treće strane na Stranici, ili (VII) za bilo što drugo vezano za Stranicu ili web-stranicu bilo koje treće srtane. Ovo je opsežno ograničenje odgovornosti koje se primjenjuje na svu štetu bilo koje vrste, uključujući izravnu, neizravnu, posebnu, nehotičnu ili posljedičnu štetu (uključujući štetu za gubitak poslovanja, dobiti, ugleda, korištenja, podataka, troškove nabave zamjenskih dobara, usluga ili informacija, parnica i slično) bilo da je riječ o kršenju ugovora, jamstva, prekršaja (uključujući propust), odgovornosti za proizvod ili na drugi način. Ovdje navedena ograničenja od odgovornosti su temeljni elementi osnove pogodbe između Vitaminia d.o.o. i vas. Proizvodi, informacije i usluge ponuđene putem Stranice neće biti pruženi bez ovakvih ograničenja. Usprkos navedenom, jedina i ukupna maksimalna odgovornost Vitaminia d.o.o. iz bilo kojeg razloga, te vaš jedini i isključivi pravni lijek za potraživanje, bit će ograničen na iznos s vaše strane plaćen za bilo koji proizvod, informaciju ili usluge kupljenu od Vitaminia d.o.o. putem ove Stranice.

VI Korištenje Stranice, prestanak korištenja

Ukoliko pružite informacije na Stranici, slažete se da pružite istinite, točne, ažurne i potpune informacije o sebi kako to zahtijeva Stranica. Ukoliko pružite informacije koje su lažne, netočne, stare ili nepotpune, ili Vitaminia d.o.o. ima osnovane razloge da posumnja da su takve informacije lažne, netočne, stare ili nepotpune, Vitaminia d.o.o. ima pravo zabraniti vam svako daljnje korištenje Stranice.
Pristajete koristiti Stranicu samo u zakonite svrhe i odgovorni ste za vaše korištenje i komunikaciju putem Stranice. Pristajete da nećete objavljivati ili prenositi putem ove Stranice bilo koji nezakonit, povredljiv, prijeteći, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, sramotan, nečastan, nedoličan, uvredljiv, pun mržnje ili na drugi način nepoželjan materijal bilo koje vrste, uključujući materijal koji potiče kriminalno ponašanje ili ponašanje koje bi dovelo do građanske odgovornosti, povredu prava intelektualnog vlasništva drugih ili koji bi na drugi način kršio primjenjive lokalne, nacionalne ili međunarodne propise. Pristajete ne koristiti Stranicu na bilo koji način koji ometa njezino normalno funkcioniranje ili korištenje drugih korisnika i njihovo uživanje Stranice. Nadalje, slažete se da nećete pristupati Stranici na bilo koji način osim putem sučelja koje za pristupanje stranici pruža Vitaminia d.o.o.. Stvaranjem ili održavanjem bilo koje poveznice sa druge stranice bilo kojem dijelu ove Stranice bez prethodne pismene dozvole od strane Vitaminia d.o.o. je zabranjeno.
Vitaminia d.o.o. ne tvrdi da su materijali sadržani na Stranici ili proizvodi opisani ili ponuđeni na Stranici prikladni ili dostupni za korištenje u državama izvan Republike Hrvatske, ili da je ovaj Sporazum u skladu sa zakonima bilo koje druge zemlje. Posjetitelji koji koriste Stranicu, a žive izvan Republike Hrvatske čine to na vlastitu inicijativu i odgovorni su za poštivanje svih zakona, ako i u mjeri u kojoj su lokalni zakoni primjenjivi. Slažete se da nećete pristupati ovoj Stranici sa bilo kojeg podrućja gdje je njezin sadržaj nezakonit, te da ste vi, a ne Vitaminia d.o.o. odgovorna za poštivanje primjenjivih lokalnih zakona.
Ovaj Sporazum je na snazi sve do njegovog raskida bilo s vaše strane ili strane Vitaminia d.o.o.. Možete raskinuti ovaj Sporazum u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da obustavite svako daljnje korištenje ove Stranice. Vitaminia d.o.o. također može otkazati ili obustaviti ovaj Sporazum, u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti i u skladu s time vam onemogućiti pristup Stranici, ukoliko prema vlastitom nahođenju Vitaminia d.o.o. zaključi da niste uspjeli ispuniti bilo koji uvjet i obvezu iz ovog Sporazuma, ili da je vaše korištenje štetno interesima drugog korisnika ili tvrtki Viatminia d.o.o.. Nakon otkaza Sporazuma bilo s vaše ili naše strane, morate odmah uništiti sve materijale skinute ili na drugi način dobivene sa Stranice, kao i kopije takvih materijala, načinjenih u skladu sa uvjetima korištenja ili ne. Vitaminia d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i povremeno Stranicu mijenjati ili ukinuti, privremeno ili trajno (ili bilo koji njezin dio) sa ili bez prethodne najave. Osim ako nije izričito drugačije navedeno u ovom Sporazumu, slažete se da Vitaminia d.o.o. neće biti odgovorna prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju izmjenu, obustavu ili prekid rada Stranice. Slažete se da Vitamiia d.o.o. može obustaviti ili ograničiti vaš pristup cijeloj ili dijelovima Stranice, bez prethodne najave, radi bilo kojeg ponašanja koje bi Vitaminia d.o.o. prema osobnom nahođenju zaključila da predstavlja kršenje ovog Sporazuma ili bilo kojeg primjenjivog zakona, ili da je štetno interesima drugog korisnika ili tvrtki Vitaminia d.o.o..

VII Mjerodavno pravo

Vaš pristup Stranici te njena upotreba i upotreba njenog sadržaja regulirani su pravom Republike Hrvatske te se tumače u skladu s njim.

VIII Ostalo

Sadržaj ove Stranice vlasništvo je Vitaminia d.o.o.. Vitaminia d.o.o. zadržava sva autorska prava na korištenje tržišnog naziva, logotipa, prikazanih proizvoda, tekstova, fotografija, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sadržaj Stranice se ne smije prodavati, objavljivati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja Vitaminia d.o.o.. Preuzimanje sadržaja Stranice dopušteno je samo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Svako nepridržavanje uvjeta iz prethodnih stavaka ovog članka povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete.

IX Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u pogledu ovog Sporazuma, ili želiti prijaviti kršenje ovog Sporazuma, molimo kontaktirajte nas. Odgovorit ćemo na sva pitanja najbolje što možemo u najkraćem mogućem roku.