Bodega vitamini i minerali su proizvodeni od najkvalitetnijih sirovina dostupnih na tržištu.

Svi sastojci su birani isključivo po kriteriju kvalitete bez obzira na cijenu. Sve sirovine moraju proći stroge standarde kontrole kvalitete. To uključuje inspekciju svih aspekata proizvodnje i rukovanje sirovinama kako bi se postigla najviša razina kvalitete.